Organisatie

Raad van Toezicht

De RvT houdt toezicht op het het beleid en de gang van zaken van het bestuur. 

Leden van de RvT:

Mariska Roeters Voorzitter lid remuneratiecommissie
Teun van Duinen Vice voorzitter voorzitter FAC
lid auditcommissie  
Sanne Kromdijk Lid lid auditcommissie 
lid FAC
André Kurvers Lid

voorzitter remuneratiecommissie  

lid commissie Onderwijs en Opvang

Ria Schuurman Lid lid commissie Onderwijs en Opvang


College van Bestuur

Het College van Bestuur van Quadraten bestaat uit één bestuurder; Patrick Tuil. Het College van Bestuur vervult een beleidsbepalende rol.
 

Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt en adviseert het bestuur en management op het gebied van de organisatieontwikkeling (strategische koers) en de continuïteit van de onderwijsorganisatie.

Op deze wijze wordt de organisatie ingedeeld op de volgende beleidsterreinen:

  • Onderwijs en Opvang
  • P&O
  • Bedrijfsvoering