Visie op leren

De komende jaren wil Quadraten werken vanuit vier ambities waarvan één gericht is op de kerntaak van het onderwijs, namelijk:

Sterk onderwijs – Een stevig fundament

Om dit vorm te geven in onze scholen, werken we bij Quadraten op basis van wetenschappelijke uitgangspunten aan de ontwikkeling van goed onderwijs. We zijn ons sterk bewust van de omgeving waarin de school zich bevindt en willen ons onderwijs daarop afstemmen.

Drie basispijlers zijn: 

  • Pijler 1: De school is een veilige plek om te leren 
  • Pijler 2: De school is een plek waar volop wordt geleerd  
  • Pijler 3: De ontwikkeling van het ambacht van leraren staat centraal 

Dit vertaalt zich in de scholen door het bieden van een sociaal veilig schoolklimaat waarin we vanuit een breed onderwijsaanbod opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling van kinderen waarbij de leerkracht centraal staat in zijn vakmanschap.

Visie op leren

In ons onderwijs richten wij ons op de ontwikkeling van onze leerlingen tot gelukkige, kritische en zelfbewuste burgers, met volop kennis en vaardigheden om op basis van eigen interesses en voorkeuren zelfstandig beslissingen te nemen. Bij het ontwikkelen van deze kennis en vaardigheden sluiten wij niemand buiten. Er wordt een breed en rijk curriculum aangeboden, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Een succesvolle plek in de maatschappij staat niet garant voor een waardevol leven. Wij kijken daarom verder. Het uiteindelijk doel is om met ons onderwijs bij te dragen aan een maatschappij waar gelukkige, gezonde en autodidactische burgers op vreedzame wijze met elkaar leven, met zelfvertrouwen en respect voor anderen. Ze dragen actief bij aan de maatschappij.