Leerplicht en verlof

Kinderen zijn vanaf vier jaar welkom op de basisschool. Vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag zijn de kinderen leerplichtig en worden zij verwacht op school (m.u.v. schoolvakanties en margedagen).

Soms zijn er bijzondere gebeurtenissen waar verlof voor aangevraagd kan worden bij de directeur van de school. Bij toekenning van het verlof, wordt dit in het leerlingadministratiesysteem (LAS) verwerkt. Mocht u geen toestemming van de directeur voor het verlofaanvraag hebben ontvangen en besluit u alsnog uw kind vrijstelling te geven, wordt dit in het LAS geplaatst onder ‘ongeoorloofd verzuim’ en kenbaar gemaakt bij de leerplichtambtenaar. De school is namelijk wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden.

Meer informatie over de verlofregeling vindt u op de website van gemeente Westerkwartier: https://www.westerkwartier.nl/leerplicht