Onze koers

Missie

We staan voor ‘kansrijk leren en ontwikkelen van kinderen in de regio Westerkwartier en Noordenveld’. Dit zien we als onze missie. Het gaat erom dat alle kinderen in dit gebied door goed onderwijs en opvang dezelfde mogelijkheden krijgen en dat we hun kansen op succes en geluk in het leven vergroten. Quadraten wil segregatie tegengaan door – waar dit mogelijk en gewenst is - alle kinderen in het dorp bij elkaar te brengen op één plek in de buurt waar kinderen wonen. We vergroten de kansen van alle kinderen door ons voorschoolse aanbod, de inrichting van de opvang en kwalitatief goed onderwijs.

We willen in de regio een breed voorzieningenniveau realiseren waarbij kinderen krijgen wat ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, ontplooiing en daadkracht.

Wie werkt voor Quadraten heeft een keuze gemaakt om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan ontwikkeling van kinderen. Dat is de primaire drijfveer waar we het allemaal voor doen. Wie bij Quadraten werkt brengt zichzelf mee naar het werk en mag zich presenteren als iemand met talenten maar ook als iemand met kwetsbaarheden en beperkingen. We hebben bij Quadraten een scherpe focus op de waarden gelijkwaardigheid, ontplooiing en daadkracht.

Gelijkwaardigheid 

Ieder kind verdient een kansrijke plek om te groeien, ongeacht je achtergrond, ras, geslacht of religie. Dit betekent dat wij ervoor moet zorgen dat alle kinderen volop mogelijkheden krijgen om te leren en te groeien. Soms is daarbij een ongelijkwaardige aanpak nodig om gelijkwaardige kansen te creëren. Gelijkwaardigheid betekent ook respect hebben voor elkaar: we willen onze kinderen meegeven dat ieder mens even waardevol is. We hebben oog voor elkaar; we spreken met elkaar en niet over elkaar; we werken samen actief aan inhoud en relatie. We nemen vanuit onze rol verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage aan de school en de stichting te leveren. Onze scholen zijn mini-samenlevingen waarin personeel en ouders het goede voorbeeld geven. Respect betonen voor alles wat niet zo is zoals jij bent, is een vertrekpunt om te bouwen aan een verbonden samenleving. We willen dat kinderen, ouders en personeel zich bij ons thuis voelen.

Ontplooiing 

We vinden het belangrijk dat medewerkers en kinderen zich blijven ontwikkelen. Vanuit een basis van veiligheid en vertrouwen helpen we kinderen om zichzelf sociaal-emotioneel te ontwikkelen, hun talenten en creativiteit te ontdekken, kritisch en nieuwsgierig te zijn naar de wereld met als uiteindelijk doel dat ze na hun schooltijd voldoende basis hebben om zichzelf continu te blijven ontwikkelen en daarmee waarde toe te voegen aan de maatschappij. Hierin hebben wij een belangrijke voorbeeldrol: we hebben een onderzoekende en kritische houding, naar onszelf naar de ander en naar de omgeving. Leren en fouten maken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Daadkracht 

In essentie betekent daadkracht werklust of energie. We leren kinderen om initiatief te nemen en zelfstandig beslissingen te nemen. We helpen ze om vanuit hun dromen en ideeën te komen tot praktisch handelen. Wie werkt bij Quadraten geeft hierin zelf het goede voorbeeld. We nemen onze verantwoordelijkheid door initiatief te tonen en besluiten te nemen. Het geeft ons energie om onze uitdagingen onder ogen te zien en verantwoordelijkheid voor de oplossing te nemen. Dit doen we niet onbezonnen: we kennen onze doelen en we kennen ook onze beperkingen.

>> lees hier ons volledige koersplan 2023 - 2027