Passend onderwijs

In augustus 2014 is de wetgeving op passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs betekent: een passende plek voor iedere leerling in het onderwijs. Als het mogelijk is op een reguliere basisschool, maar ook een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs kan de meest passende plek zijn voor een leerling. Passend onderwijs wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met het samenwerkingsverband Groningen PO 20.01 waar Quadraten valt onder Deelverband Groningen-West. In het deelverband wordt samengewerkt met andere besturen die vallen onder Groningen-West waarbij het uitgangspunt het creëren van een overkoepelend dekkend ondersteuningsnetwerk in de regio is.

Voorzieningen die onder andere binnen ons netwerk vallen zijn:

  • De Triskel als observatieplaats waar gekeken wordt welk onderwijs het best past bij een leerling met specifieke onderwijs- en/of zorgbehoeften;
  • Practical Skills waar leerlingen een schooljaar lang een dag in de week praktijkles ontvangen in samenwerking met bedrijven uit de regio met als doel het bevorderen van het zelfvertrouwen in je eigen kunnen en wie je bent;
  • Skills² waar leerlingen die meer uitdaging behoeven, maar niet volledig in hun onderwijsbehoeften voorzien kunnen worden op hun huidige school, een dag in de week les krijgen met speciale aandacht voor hoogbegaafdheid en onderpresteren.

Heeft u vragen over de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband? Ga naar de website van het samenwerkingsverband en lees meer over het ‘Leerling en Ouders Steunpunt’ (LOS).