Quadraten

Deze website is in de opbouwfase. 
Voor documenten, zoals bijvoorbeeld de klachtenregeling, verwijzen we nog naar de oude website's van:
www.pentaprimair.nl en www.westerwijs.nl.

Nieuws

Werken bij Quadraten? Kijk ...
lees meer
Bezoek van Verus voorzitte ...
lees meer
"Wij zijn trendsetter in N ...
Interview ontstaan stichting Quadraten
lees meer
Nieuwe website
Met ingang van 1 januari 2018 is Quadraten de naam van de stichting voo ...
lees meer
meer nieuws

Nautilus College

Dinsdagavond 5 juni heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het Nautilus College. Het doel van deze bijeenkomst was presenteren waar het Nautilus College voor staat en het ophalen van informatie bij alle belangstellenden. Nadat er een presentatie gegeven was over hoe een dag op het Nautilus College er uit komt te zien werden er 4 vragen voorgelegd, t.w.:

 

U hebt net “een dag op het Nautilus College” gezien en gehoord.

  1. Wat heeft u gemist in dit verhaal?
  2. Zijn er onderwerpen die u belangrijk vindt en niet terug ziet in het schoolplan?
  3. Wat is voor u de grens voor inclusief onderwijs? En wat verwacht u van het Nautilus College hierin?
  4. Wat is voor u de beweegreden om uw kind(eren) eventueel aan te melden bij het Nautilus College of juist er van af te zien?

 

Tevens zijn er tijdens de gespreksrondes veel vragen genoteerd. Deze vragen worden binnenkort op onze site gezet.

De kerngroep komt 22 juni weer bij elkaar en gaat aan de slag om de opbrengsten te verwerken in het definitieve schoolplan.

 

Kunt u voor 1 juli aangeven of u uw kind(eren) bij start van de school zou aanmelden? Zie hiervoor het inventarisatie aanmeldformulier

Hiermee kan het haalbaarheidsonderzoek van het Nautilus College worden afgerond. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zal ook op onze website worden gepubliceerd. Met 30 aanmeldingen met kan de school van start, mits er huisvesting voor handen is.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: nautilus@quadraten.nl


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl