Quadraten

Deze website is in de opbouwfase. 
Voor documenten, zoals bijvoorbeeld de klachtenregeling, verwijzen we nog naar de oude website's van:
www.pentaprimair.nl en www.westerwijs.nl.

Nieuws

Quadraten zoekt het hoger op
lees meer
Quadraten in beweging
lees meer
'Met kunst- en vliegwerk' ...
lees meer
Bezoek van Verus voorzitte ...
lees meer
meer nieuws

Agenda

Medenken over Quadraten

Startdatum/tijd:
woensdag 23 mei 2018 17:00
Einddatum/tijd:
woensdag 23 mei 2018 20:00
Beschrijving:

Quadraten ligt op dit moment ruim drie maand varen vanaf de haven en koerst in rustig vaarwater. Hier en daar een golfje en een woelig getij, maar ach dat kunnen we best aan. We hebben een duidelijke koers nodig. We ambiëren geen vaartocht in het wilde weg. 

Als gefuseerde stichting met openbare, christelijke en samenwerkingsscholen hebben we een toon gezet die vraagt om een duidelijke richting. Geen vanzelfsprekende voortzetting van … of optelling van oude zaken, maar een nieuwe richting.

Onderwijs is anno 2018 niet meer herkenbaar naar de oude maat waarin we zelf onderwijs hebben gekregen, en er is niets dat zo snel verandert als de actualiteit; zekerheden hebben een korte levensduur en dat vraagt een andere aanpak met lef, doorzettingsvermogen en durven loslaten.

Deze ontwikkeling vraagt iets van ons en van ons onderwijs. Veel staat vast over wat een kind vandaag de dag moet kennen en kunnen. Onderwijs 2032 maakt inmiddels plaats voor curriculum.nu. De maatschappij vraagt ons om met name na te denken over het hoe. Daarbij is voldoende vrije ruimte om invulling en betekenis te zoeken over ‘dat andere’ dat beter past bij vandaag en morgen. Juist die invulling, gevoegd bij de vakman die niet meer administreert, maar als pedagoog en didacticus de kinderen op weg helpt, biedt voldoende uitdaging om de koers te bepalen en waar nodig bij te sturen. ‘Wat vinden we echt belangrijk?’ en ‘Waar moeten we aan werken?’ zijn vragen waar we een antwoord op willen. Dat bepaalt mede de visie en de koers van Quadraten. 

Samen met een breed scala belanghebbenden uit kinderopvang, onderwijs, kerkelijke en maatschappelijke organisaties hebben we uw inbreng nodig om de koers van Quadraten te bepalen. 

Voor deze avond zijn reeds uitnodigingen verzonden.

bekijk de volledige agenda

Werken bij Quadraten

Stuur een open sollicitatie naar vacature@quadraten.nl en je krijgt meteen een reactie!

Nautilus College

Dinsdagavond 5 juni heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het Nautilus College. Het doel van deze bijeenkomst was presenteren waar het Nautilus College voor staat en het ophalen van informatie bij alle belangstellenden. Meer informatie hierover kunt u vinden bij Nautilus college.

 

Kunt u voor 1 juli aangeven of u uw kind(eren) bij start van de school zou aanmelden? Zie hiervoor het inventarisatie aanmeldformulier

Hiermee kan het haalbaarheidsonderzoek van het Nautilus College worden afgerond. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zal ook op onze website worden gepubliceerd. Met 30 aanmeldingen met kan de school van start, mits er huisvesting voor handen is.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: nautilus@quadraten.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl