Schoolplan, een ontwikkelingsmodel voor een school van 0 tot 18 jaar

Deze ontwikkeling staat niet los van ‘de school’ op zich, maar raakt aan de wijze waarop wij leven en leren in de interactie met onze omgeving. Deze ontwikkeling raakt ook Nederland. Wij zijn immers afhankelijk van de organisatie van ons onderwijsstelsel, zoals dat in Nederland is vormgegeven. Bij het ontwerpen van onze ‘droomschool’ Nautilus* hebben wij die afhankelijkheid even losgelaten en gekozen voor een organische benadering. Dat wil zeggen, dat mensen (kinderen, leraren, ouders en stakeholders) enerzijds en materie (materialen, technologie en huisvesting) anderzijds zich als een organisch geheel binnen een doorgaande lijn bewegen en ontwikkelen. *De naam Nautilus wordt in hoofdstuk 2.3 leeromgeving nader toegelicht.

Een kerngroep van bevlogen mensen, die vervolgens de opdracht op zich heeft genomen om een nieuw concept te ontwikkelen, heeft zich drie vragen gesteld. De vragen zijn essentieel om het bestaansrecht van een nieuw concept te rechtvaardigen en tot werkelijkheid te maken

- Waarom moet het onderwijs veranderen?

- Wat gaan we veranderen?

- Hoe gaan we dat doen?

Alle leden hebben vanuit hun eigen expertise een bijdrage willen leveren. Het concept is de verzamelde opbrengst van discussie, onderhandeling, overleg, begrip en de wil iets nieuws tot stand te brengen. Het brengt ons tot de verbeelding van deze zoektocht. Het concept is dynamisch en levert continu ontwikkelvragen op. Het is niet af, het is een startpunt, maar wel met de kennis die wij al met ons meedragen. Het is daarom van wezenlijk belang, dat de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen betrokken blijven bij dit uitdagende proces.

De stichting Quadraten faciliteert die ontwikkeling.

Namens de kerngroep Nautilus College i.o., Gerrit Rotman Voorzitter kerngroep en bestuurder Stichting Quadraten

Het complete schoolplan is als bijlage toegevoegd.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl