Intentieverklaring

De  initiatiefgroep ouders “ Vernieuwend onderwijs Zuidhorn”, de Gemeente Zuidhorn, OBS De Borgh, Westerwijs en Penta Primair hebben besloten de haalbaarheid van dit initiatief te laten onderzoeken en hiertoe een intentieverklaring getekend. Hierbij wordt gekeken naar de vraagformulering van de partners, het onderwijsconcept, nader te omschrijven programma van eisen, ondersteuning, de ruimtelijke inpasbaarheid op beschikbare huisvesting en financiën.

De complete tekst van de intentieverklaring is is als bijlage toegevoegd.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl