Inventarisatie aanmeldingen Nautiluscollege


Dinsdagavond 5 juni is de informatiebijeenkomst geweest over het Nautilus College. Het doel van deze bijeenkomst was presenteren waar het Nautilus College voor staat en het ophalen van informatie bij alle belangstellenden. Graag willen wij nu van u weten of u de intentie heeft om uw kind voor deze school aan te melden.

Kunt u voor 1 juli aangeven of u uw kind(eren) bij start van de school zou aanmelden? Volg deze LINK
Hiermee kan het haalbaarheidsonderzoek van het Nautilus College worden afgerond. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zal ook op onze website worden gepubliceerd. Met 30 aanmeldingen met kan de school van start, mits er huisvesting voor handen is.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl