Introductie Nautilus College i.o.

Stichting Quadraten wil het idee voor de start van een nieuwe school in de praktijk brengen: het Nautiluscollege, een school voor leerlingen en scholieren van 0 tot 18 jaar. Op deze school met een nieuw, toekomstgericht onderwijsconcept gaan we uit van het aanleren van kennis en vaardigheden om daarmee talenten te ontlokken en te ontwikkelen. De school sluit aan bij de ontwikkelbehoeften van kinderen. In ons onderwijs worden leerlingen uitgedaagd steeds een stap verder te zetten, nieuwsgierig te zijn, kritisch na te denken, zich te verwonderen, problemen op te lossen, te redeneren en verbanden te leggen. Leerlingen hebben een grote mate van eigenaarschap en doorlopen met eigen leerdoelen hun weg door de kamers van Nautilus. Leraren en ouders zijn partners in opvoeding en ontwikkeling van leerlingen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl